Metric Accounting

Tillsammans för ditt företag

Kompetens och engagemang som ger resultat

Vi skapar värde för våra uppdragsgivare genom effektiv redovisning, god rådgivning, stort engagemang, personligt bemötande och alltid med företaget och företagaren i fokus.

Varför välja Metric Accounting?

Effektiv redovisning
God rådgivning
Stort engagement
Personligt bemötande

Våra tjänster

Redovisning

Redovisning är allt ifrån bokföring, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc. Vi hjälper ditt företag utifrån företagets behov och förutsättningar. Du väljer själv hur du vill använda oss.

Effektivt, flexibelt och enkelt
Digitalt om du vill
Ditt företag - Ditt val

Revision

De flesta ser revisionen som ett nödvändigt ont, men företagets årsredovisning är oftast den första finansiella informationen som externa intressenter tar del, den offentliga revisionsberättelsen är därför ett viktigt kvitto för bolagets ekonomiska hälsa.

Validerat beslutsunderlag för banker och investerare
Kvitto på att företaget sköter sin verksamhet
Trovärdighet för läsaren - Trygghet för företaget

Affärsrådgivning

För många företag är vi så mycket mer än ”bara siffror”. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi gör det genom att se till helheten, d.v.s. produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och rapportering. På så sätt kan vi guida dig till en bättre affär.

Stöd i beslut
Nulägesanslys och framtidsmål
Din partner i företaget

Lön och HR

Medarbetaren är företagets viktigaste resurs, vi hjälper er så att lönehanteringen blir helt rätt, lagenligt och i tid, men det är bara början för oss. Vår styrka ligger i vår starka kompetens i att både förbättra processen men också att vara en partner i alla frågor som rör ersättning och avtal för er personal. Allt för att du ska kunna fokusera på att driva din verksamhet.

Rätt lön i rätt tid
Tidseffektiv och smidig hantering av underlag
Eget Lönekontor oavsett storlek på ditt företag

Internationellt

Företagets marknad och omvärld är idag gränsöverskridande. Vi hjälper dig att etablera dig utanför Sveriges gränser, antingen genom vår systerbyrå Balanco som har närvaro i flera länder eller genom en av våra många samarbetspartners.

Samma engagemang utanför Sveriges gränser
Etablering i Sverige? Vi hjälper dig hela vägen
Din partner oavsett världsdel

Besöksnäring

För att bedriva en lönsam verksamhet inom besöksnäring idag så behöver man utöver att erbjuda en extraordinär upplevelse också kunna navigera bland system, kopplingar mellan systemen, myndighetskrav som ändras från en dag till en annan p.g.a. Coronapandemin.

Stor erfarenhet av marknadens alla system/appar/progam
Vi kan Kollektivavtalet för Hotell och Restaurang
Är du i Kontantbransch? Inga problem, vi jobbar gärna med dig också!

John Lindholm

VD, Transiett AB

MD, Alexey Zayashnikov

Breakwater Consulting AB

Johan Alanko

Great Deals & Alanko AB

Matti Klintberg

VD, Navterra AB

HR-chef, Stefan Rylander

Beans in Cup AB

Tom Wickström

VD, Bolagsspecialisten Stockholm AB

“Vi har jobbat med METRIC sedan vi startade bolaget. De har varit kunniga, proffsiga, engagerade och på köpet väldigt trevliga. De har också kommit med bra tips och råd i vår egen tillväxtresa och varit ett jättebra bollpank i alla möjliga frågor som dyker upp när man är ett nystartat företag. Jag kan varmt rekommendera Metric!”

”Being a client of METRIC, I can only highly recommend them and their professional services, which are fairly priced and timely performed. As well as Edith Lau is doing a great job and always helpful.”

“Jag har drivit eget konsultbolag sedan 2012. METRIC hjälpte mig med uppstarten av bolaget och har fungerat som extern ekonomiavdelning hela tiden sedan dess. De ger mig alltid snabb hjälp och har ordning och reda. Deras proffsighet gör att jag helt och hållet kan fokusera på det jag själv är bäst på – att leverera till mina kunder.”

”I own 14 small businesses located in Sweden and in the U.S.A. For the last 20 years, we have been outsourcing the accounting. It has always been a challenge for us to find an accounting firm with the expertise and knowledge to handle a company that does business worldwide. My main contact person is Edith, but she has appointed special team members at Metric that only work with me, that she oversees. They are not only competent, but goes above and beyond to solve problems and is creative when it comes to finding solutions. Metric handles communication directly with my CPA. Their knowledge has become invaluable to me. They established a system to effectively communicate and connect with my Corporate lawyers, tax specialists, tax lawyers, CPA, accountants and even banks to make sure my projects are always moving forward. I highly recommend Edith and her team.”

”Vi har arbetat med METRIC sedan våren 2019. Jag har kunnat lämna hela den regelbundna löneprocessen med tillhörande rapportering etc. helt i händerna på Denira som är vår lönekonsult. Vi kör ett kortare avstämningsmöte inför varje månads process och innan Denira stänger månadens körning spenderar vi max en halv dag med att säkerställa att samtliga löner är korrekt processade. Samarbetet är mycket smidigt och jag uppskattar stort den flexibilitet som vår lösning och Deniras engagemang ger.
Vi har under denna tid även implementerat ett nytt HR-system för säkrare tidrapportering och välutvecklad reseräknings- och utläggshantering. I detta arbete är Denira direkt kontaktperson med systemleverantören vid oväntade avvikelser och felsökning. Detsamma gäller för vårt lönesystem.”

“Sedan vi börjat vårt samarbete med METRIC har vi fått ordning och reda på våra papper, rapporter i tid varje månad, plus bra tips och information om vad vi måste göra för att uppfylla våra branschkrav, sköta vår bolagsförvaltning och lämpliga nivåer för aktieutdelning.”

Senaste nyheterna

2021.11.19

Vi växer i Sverige!

Läs mer
2021.02.27

Förlängda Coronastöd klubbade!

Uppdaterade Coronastöd beslutade av riksdagen, vi har sammanfattat de viktigaste nyheterna här.

Läs mer
2021.02.27

Metric Accounting och Balanco i Revisionsvärlden

Läs om vårt samgående i Revisionsvärlden.

Läs mer
2021.02.22

Metric Accounting förvärvas av Balanco Accounting

Svenska redovisningsbyrån Metric Accounting förvärvas av finska redovisningsbyrån Balanco Accounting och erbjuder nytt gränsöverskridande erbjudande inom redovisning och affärsstöd för små och medelstora företag.

Läs mer