2023.05.15
|
Redovisning

Höjd skatt på ränteförmån

Förslag om höjd skatt på ränteförmån (Bild Vitaly Smolygin, publicdomainpictures.net)

Regeringen har skickat ut förslag om att höja jämförelseräntan med 0,5 procentenheter vid beräkning av ränteförmån.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Ränteförmån

Reglerna om ränteförmån finns i inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Ränteförmån är lån till anställd eller uppdragstagare som är räntefritt eller löper med en lägre ränta än marknadsräntan. Förmånsvärdet är skattepliktigt och beskattas under inkomst av tjänst (11 kap. 1 § IL). Samtidigt får du göra avdrag med förmånsvärdet under inkomst av kapital, på samma sätt som om du hade betalat räntan.

Marknadsräntan definieras idag som statslåneräntan (SLR) plus 1 procentenhet (jämförelseränta). Förmånsvärdet beräknas som jämförelseräntan minus räntan på lånet.

Värderingen beror på flera saker:

  • Löper lånet med fast eller rörlig ränta?
  • Är lånet i svensk eller utländsk valuta?

Skatteverket (SKV) beskriver reglerna om ränteförmån i en vägledning. Dessutom finns lättillgängligare information och exempel på deras hemsida.

Regeringen föreslår att jämförelseräntan ska höjas från SLR + 1,0 procentenheter till SLR plus 1,5 procentenheter.

Förslaget medför ändringar av 61 kap. 15-16 §§ IL.

 

Genomförande

Förslaget i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om det genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.