Val av företagsform

Enkel sammanställning över olika företagsformer framtagen av Bolagsverket.

Det är dock inte lätt att fatta ett beslut själv utifrån alla dessa fakta. Vi hjälper dig att välja en företagsform som passar dig, med information om fördelar och nackdelar i just ditt fall.