2021.02.20
|
Allmän

Nya Coronastöd på gång

– Korttidsanställning: De regler som föreslås gälla under januari till mars förlängs till april, detta innebär bl.a. att perioden med möjlighet till 80 % permittering förlängs en månad.

– Omställningsstöd förlängs till sista april. Mars och april kommer att bli två stödperioder och omsättningsminskningen måste vara minst 30 %. EU har godkänt förlängningen till sista februari, det kommer dock att bli delvis nya regler för beräkning av omställningsstöd som gör att mindre företag kan få ersättning för upp till 90 % av stödberättigade fasta kostnader.

– Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare och vissa handelsbolag kommer också att förlängas till sista april.

– Skattefrihet för mindre gåvor och fri parkering vid arbetsplatsen återinförs tillfälligt under 2021. Dessa regler kommer att träda ikraft den 1 maj men får tillämpas från den 1 januari. En praktisk fråga blir då hur man ska hantera förmån av fri parkering vid löneberäkning under perioden 1 januari till 30 april. I avvaktan på ev. andra besked är vår bedömning att förmånen ska beskattas under denna period eftersom det inte finns något gällande undantag från beskattning, efter den 1 maj får rättelse ske. Förhoppningsvis kommer det en mer praktisk tillämpning och vi kommer att följa frågan.