Större shablonbild

Redovisningsbyrå i Göteborg

Från bokföring, löner och skattefrågor till ekonomisk redovisning, rapportering och bokslut – vi skräddarsyr våra tjänster efter dina behov.

Vi på Metric Accounting erbjuder hjälp med redovisning i Göteborg! Oavsett om du vill ha hjälp med hela din redovisning eller bara specifika delar kan vi erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv lösning både till fast- eller löpande priser. 

Bokföring Göteborg

Bokföring är en central del av att driva företag. Därför erbjuder vi på Metric Accounting hjälp med bokföring i Göteborg. Bokföringen ger en överblick av företagets ekonomiska situation och är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut. Bokföringen innefattar att registrera alla affärshändelser som sker i företaget. Det kan till exempel vara köp och försäljning av varor och tjänster, utbetalning av löner och inbetalning av skatter. Affärshändelserna registreras i verifikationer, som sedan bokförs i en grundbok.

Hjälp med löpande bokföring

Löpande bokföring är den process där man registrerar alla affärshändelser som sker i ett företag. Det kan till exempel vara köp och försäljning av varor och tjänster, utbetalning av löner och inbetalning av skatter. Vi kan sköta din löpande bokföring, inklusive hantering av leverantörsfakturor och kundfordringar både manuellt och digitalt.

Effektivisera bokföring med moderna verktyg

Vi kan ge dig råd om hur du kan effektivisera din bokföring och använda moderna verktyg. Genom att använda moderna verktyg kan du effektivisera din bokföring avsevärt, spara tid och pengar och få en bättre överblick och kontroll över din ekonomi. Med automatisering, digitalisering och kraftfulla analysverktyg kan du frigöra tid för det som är viktigast – att driva ditt företag framåt.

Hjälp med löneberäkningar

Som redovisningsbyrå kan vi erbjuda hjälp med alla dina lönefrågor samt lönebetalningar. Löneberäkningar är en central del av verksamheten för de flesta företag. Det är en komplex process som kräver noggrannhet och uppdaterad kunskap om gällande lagar och regler.

Skatte- och momsfrågor

Som redovisningsbyrå i Göteborg kan vi erbjuda dig en trygg och professionell hantering av alla dina skatte- och momsfrågor. Skatte- och momsfrågor kan vara komplexa och utmanande för många företagare. Att navigera i regelverk och lagstiftning kan vara tidskrävande och kräva specialistkunskap. Felaktiga deklarationer kan leda till kostsamma problem och straffavgifter.

Hjälp med deklarera skatt

Vi hjälper dig med att upprätta och skicka in momsdeklarationer, inkomstdeklarationer och andra skattedeklarationer. Vi ser till att alla deklarationer blir korrekta och inlämnade i tid.

Deklarera löner

Som redovisningsbyrå i Göteborg kan vi erbjuda en komplett lösning för att underlätta din lönehantering och säkerställa att allt blir gjort på rätt sätt. Vi kan hjälpa till att hantera din skattedeklaration samt rapportering till Fora. Vi sköter även restaurangrapporter, lönestatistik samt rapportering till SCB.

Hjälp med momsredovisning

Som redovisningsbyrå i Göteborg kan vi erbjuda dig en komplett lösning för momsredovisning:

 • Beräkning av moms: Vi beräknar och redovisar ingående och utgående moms i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Deklaration av moms: Vi sköter inlämning av momsdeklarationer till Skatteverket i tid och på rätt sätt.
 • Rapportering: Vi levererar rapporter som visar din momssituation och hjälper dig att analysera din momsredovisning.
 • Rådgivning: Vi kan ge dig råd och stöd i frågor som rör moms och skatter.

Ekonomisk rapportering

Vi erbjuder hjälp inom ekonomisk rapportering. Ekonomisk rapportering är en process där man samlar in och analyserar ekonomisk information för att få en överblick av företagets finansiella situation. Rapporteringen kan användas för att fatta välgrundade beslut, identifiera problem och trender, och styra verksamheten mot uppsatta mål.

Rapport finansiell status

Vi kan ta fram rapporter som ger dig en tydlig bild av din ekonomiska situation. Rapporten ger dig en tydlig bild av din nuvarande situation och hjälper dig att fatta välgrundade beslut. 

Analys av din ekonomi

Vi kan hjälpa dig att analysera din ekonomi och fatta välgrundade beslut. Vi erbjuder en professionell och objektiv analys av din ekonomi som ger dig en tydlig bild av din nuvarande situation. Vi identifierar eventuella problemområden och ger dig konkreta rekommendationer på hur du kan förbättra din ekonomi.

Bokslut och deklaration

Att driva företag eller vara egenföretagare innebär en hel del administrativa uppgifter. Bland det viktigaste är att upprätta bokslut och deklarera din verksamhet.

Upprätta bokslut

Vi kan hjälpa dig att upprätta ditt bokslut och din deklaration. Vi sammanställer och analyserar all ekonomisk information från verksamhetsåret för att få en tydlig bild av företagets ekonomiska ställning och resultat.

Hjälp med bokslut

Som redovisningskonsulter hjälper vi företag att upprätta bokslut på ett korrekt och professionellt sätt. Det vi gör är:

Kontroll av verifikationer:
Vi granskar verifikationer för att säkerställa att de är korrekta och kompletta.

Kontering:
Vi konterar verifikationer på rätt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.

Upprättande av balans- och resultaträkning:
Vi skapar en korrekt och överskådlig balans- och resultaträkning som ger en tydlig bild av företagets ekonomiska ställning.

Skapande av årsredovisning:
Vi sammanställer din årsredovisning i enlighet med Bolagsverkets krav.

Analys av bokslut:
Vi analyserar bokslutet och ger dig värdefulla insikter om företagets ekonomi.

Rådgivning:
Vi ger rådgivning i frågor som rör redovisning, bokslut och skatter.

Deklaration

Deklarationen är en redovisning av din skattepliktiga inkomst till Skatteverket. I deklarationen anger du din inkomst från din verksamhet, eventuella kostnader och avdrag. Det vi gör är:

Insamling av information: 
Vi samlar in all information som behövs för att deklarera ditt företag, till exempel fakturor, kvitton, bankkontoutdrag och anställdas löneuppgifter.

Kontroll av information: 
Vi kontrollerar att all information är korrekt och komplett.

Beräkning av skatt: 
Vi beräknar hur mycket skatt ditt företag ska betala.

Upprättande av deklaration: 
Vi upprättar er verksamhets deklaration i enlighet med Skatteverkets krav.

Inskickande av deklaration:
Vi skickar deklarationen till Skatteverket på ett säkert sätt.

Rättvisande bild

Att upprätta ett korrekt och rättvisande bokslut är avgörande för både små och stora företag. Bokslutet ger inte bara en inblick i din verksamhets ekonomiska resultat, utan utgör också en viktig del av din redovisningsskyldighet. Vi kan se till att ditt bokslut uppfyller alla krav och ger en rättvisande bild av din verksamhet.

Upprätta Årsredovisning

Som redovisningskonsulter i Göteborg kan vi hjälpa er med:

 • Ta fram din årsredovisning.
 • Ser till att din årsredovisning följer alla krav och ger en bra beskrivning av ditt företag.

En årsredovisning är en detaljerad rapport som sammanfattar ett företags ekonomiska ställning och resultat under ett räkenskapsår. Den ger en transparent bild av företagets verksamhet och finansiella hälsa till både interna och externa intressenter. 

Kombiuppdrag

Som redovisningskonsulter i Göteborg kan du anlita oss för både revision och för hjälp med redovisning där vi kan erbjuda dig en effektiv och smidig helhetslösning.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag med sin redovisning i Göteborg. Vi är engagerade och personliga, och vi strävar alltid efter att ge våra kunder bästa möjliga service. Redovisning kan beskrivas som processen att samla in, bearbeta och rapportera ekonomisk information om en organisation. Syftet med redovisning är att ge en korrekt och relevant bild av organisationens ekonomiska ställning och resultat. Den riktar sig både till interna intressenter, som ledning och styrelse, och till externa intressenter, som investerare, leverantörer och banker. 

Revision däremot är en oberoende granskning av en organisations redovisning och ekonomiska information. Syftet med revision är att säkerställa att redovisningen är korrekt, tillförlitlig och relevant. 

Aktiv rådgivning

Hos oss får du aktiv rådgivning i alla steg. Våra jurister kan ge skatteråd som du tjänar pengar på och upprätta avtal för din verksamhet som tex. Aktieägaravtal.

Abonnera, automatisera, digitalisera

Vi hjälper dig att automatisera dina olika dagliga uppgifter i den ekonomiska administrationen. Då kommer också uppgifterna digitalt till den löpande bokföringen i stället för traditionell pappershantering. Den löpande rådgivningen om dessa frågor ingår när du abonnerar på våra löpande tjänster till fasta paketpriser!

Varför Metric Accounting?

 • Vi är flexibla och anpassar oss efter dina behov.
 • Vi har lång erfarenhet och kompetens inom redovisning i Göteborg samt revision.
 • Vi tar oss tid att lyssna på dina behov och önskemål, och vi strävar alltid efter att skapa en öppen och förtroendefull dialog
 • Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation.

Välkommen att kontakta oss på Metric Accounting för en kostnadsfri konsultation!

Intresserad?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.

Vanliga frågor vi får som redovisningsbyrå i Göteborg

Vilka tjänster erbjuder ni?

Metric Accounting erbjuder en rad tjänster inom redovisning, revision och rådgivning. Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 

 • Bokföring: Vi kan sköta din löpande bokföring, inklusive fakturering, betalningar, verifikationshantering och kontering.
 • Bokslut: Vi kan upprätta ditt bokslut och årsredovisning.
 • Revision: Vi kan utföra en oberoende granskning av din redovisning.
 • Rådgivning: Vi kan ge dig rådgivning i ekonomiska frågor, till exempel skattefrågor, budgetering och finansiering.

Erbjuder ni hjälp med bokföring i Göteborg?

Ja, vi erbjuder hjälp med bokföring i Göteborg. Vi har kontor i centrala Göteborg och vi kan även erbjuda digitala tjänster.

Erbjuder ni hjälp kring bokslut?

Ja, vi erbjuder hjälp kring bokslut. Vi har erfarna redovisningskonsulter som kan upprätta ditt bokslut på ett korrekt och professionellt sätt.

Kan ni ge mig rådgivning i ekonomiska frågor?

Ja, vi kan ge dig rådgivning i ekonomiska frågor. Vi har experter inom ekonomi och juridik som kan ge dig råd om allt från skattefrågor till finansiering.

Hur ofta behöver jag lämna in min redovisning?

Hur ofta du behöver lämna in din redovisning beror på din bolagsform och din omsättning. Du kan läsa mer om detta på Bolagsverkets hemsida.

Vilka lagar och regler gäller för redovisning?

Det finns en rad lagar och regler som gäller för redovisning. De viktigaste lagarna är bokföringslagen, årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Du kan läsa mer om detta på Bokföringsnämndens hemsida.