2021.01.21
|
Allmän

Sammanfattning av olika stödformer under Coronapandemin

Coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Den smittar vid nära kontakt mellan människor och även i kontakt med olika ytor. Därför ska man alltid vara extra noga med god handhygien. Tiden från smitta till utbrott beräknas vara 2–14 dagar. Därför är det viktigt att alla som har någon typ av symptom på luftvägsinfektion inte är på arbetet utan håller sig hemma.

Regeringen och samarbetspartierna har tagit fram en rad olika krispaket med olika stöd till företag och anställda och nu reder vi ut vad som gäller och sammanfattar allt på ett ställe för dig. För företag i vissa branscher eller regioner/kommuner kan det finnas ytterligare stödformer som vi inte tar upp här. I olika konkreta situationer kan det finnas detaljerade regler att ta hänsyn till eller begränsningar som påverkar olika handlingsalternativ.

Generella regler för alla företag under Coronapandemin

Vi reder ut och sammanfattar de generella reglerna för alla företag utifrån regeringen och samarbetspartiernas olika krispaket:
– Smittskyddsåtgärder för företag
– Hemarbete
– Tjänsteresor
– Övertid
– Sjukdom och sjukpenning
– Senareläggning av skatteinbetalningar
– Skatteregler vid hemarbete
– Årsredovisning
– Revision
– Bolagsstämma

Läs mer

Åtgärder som gäller till följd av pandemilagen

Vi reder ut vad som gäller runt pandemilagen:
– Pandemilagen
– Begränsningar i möjlighet att driva verksamhet
– Nedstängning av verksamhet

Läs mer

Företag i ekonomisk kris till följd av coronapandemin

Vi reder ut vad som gäller för företag i ekonomisk kris:
– Korttidsarbete och korttidspermittering
– Omställningsstöd
– Omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare och handelsbolag
– Tillfällig hyresrabatt
– Tillfälligt sänkta egenavgifter
– Likviditetsproblem och förluster

Läs mer

Stöd som inte längre går att söka

Här samlar vi information om de stöd som inte längre går att söka för företag.

Läs mer

Alla artiklar uppdateras kontinuerligt.