2023.04.17
|
Redovisning

Vårbudget 2024 och vårändringsbudget 2023

Finansminister Elisabeth Svantesson med vårbudgeten 2023 och nu förbereds höstbudgeten (Bild Ninni Andersson, Regeringskansliet)

Idag 17 april 2023 överlämnade regeringen förslag om vårbudget (riktlinjer för nästa års budget) och om vårändringsbudget (ändringar i det innevarande årets budget) till riksdagen. Regeringen fattade beslut dock om sina förslag redan den 13 april 2023. Propositionerna finns att läsa här.

Uppdatering: Den 20 juni 2023 antog riksdagen bägge propositionerna, utan ändringar.

 

Vårbudget – 2023 års ekonomiska vårproposition med riktlinjer för 2024

Den avlämnade ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till allmänna riktlinjer för nästa års budget.

Vårpropositionen innehåller bara färdiga lagförslag på ett område och inga nyheter för företag.

De konkreta förslagen kommer under hösten, i budgetpropositionen för 2024. Regeringen avser att arbeta enligt en plan i tre delar.

 1. Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll
 2. Återupprätta arbetslinjen
  • Skatten på arbete ska sänkas när det ekonomiska läget tillåter
  • Det ska löna sig bättre att gå från bidrag till arbete
  • Bidragsreform för att öka drivkraften att komma i arbete
 3. Genomföra strukturreformer för en högre tillväxt
  • Gör skatterna konkurrenskraftiga
  • Uppmuntra entreprenörskap och företagande
  • Minska regelbördan

Plastpåseskatten ska sänkas kraftigt eller avskaffas. Men inte i år – troligen nästa år.

Förslaget till lagstiftning gäller ändring av riksdagsordningen, med justering av benämningarna och därmed innehållet för 2 av 27 utgiftsområden

Tidplanen för nästa års budget är följande.

 1. Preliminärt 20 juni 2023 – Riksdagens beslut om riktlinjerna (rambeslutet)
 2. Slutet av september 2023 – Budgetproposition för 2024
 3. November-december 2023 – Riksdagen fattar beslut om de olika delarna av budgeten för  2024

 

Vårändringsbudget för 2023

Den avlämnade vårändringsbudgeten innehåller regeringens förslag ändringar av innevarande år budget. Liksom vårpropositionen innehåller vårändringsbudgeten bara färdiga lagförslag på ett område och inga nyheter för företag.

Förslaget till lagstiftning gäller ändring av socialförsäkringsbalken om bostadsbidrag.

Tidplanen för ändringarna av årets budget är följande.

 • Preliminärt 20 juni 2023 – Riksdagens beslut

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.